راهنمای بازی God of War | محل تمامی Collectible ها [The River Pass]

با راهنمای بازی God of War و محل Collectible های آن در خدمت شما هستیم، پس با بازی رایانه همراه باشید.

در راهنمای بازی God of War به ترتیب زمان رسیدن به این آیتم‌ها، شما را به سمت آن‌ها راهنمایی می‌کنیم. هر آنچه برای تروفی ها و ​​کامل کردن ۱۰۰ درصد بازی نیاز است در راهنمای بازی God of War گنجانده شده. در نظر داشته باشید که همه چیز را می‌توان پس از اتمام داستان نیز جمع آوری کرد.

منطقه  The River Pass شامل ۳۹ Collectible به شرح زیر است:

Artefacts: 9

Mystic Gateways: 3

Valkyries: 1

Shops: 1

Lore Markers: 6

Odin’s Ravens: 6

Legendary Chests: 5

Nornir Chests: 5

Purple Language Cipher Chest: 1

Hidden Chamber: 1

Jötnar Shrine: 1

هنگامی که برای اولین بار در بازی به این منطقه می‌رسید، هنوز مهارت هایی که برای جمع آوری تمام این آیتم ها نیاز هستند را ندارید. راهنمای بازی God of War برای استفاده بعد از اتمام داستان نوشته شده است.

Legendary Chest 1/5:

در مسیر ماموریت اصلی به سمت کوهستان آن را پیدا می‌کنید و نمی‌توانید از آن رد شوید. برای ادامه داستان باید حتما آن را باز کنید.

Lore Marker 1/6:

در مسیر ماموریت اصلی به سمت کوهستان آن را پیدا می‌کنید و نمی‌توانید از آن رد شوید. برای ادامه داستان باید حتما آن را بخوانید.

Mystic Gateway 1/3:

به صورت خودکار در داستان باز می‌شود.

Raven 1/6:

در کنار Mystic Gateway نشسته است.

Artefact 1/9:

از مکان آخرین Raven، از زنجیر مقابل Mystic Gateway پایین بروید. وقتی به پایین رسیدید، Artefact را کنار یک جسد پیدا خواهید کرد.

Artefact 2/9:

از زنجیر بالا بروید و از پل عبور کنید. این Artefact کنار یک جسد در سمت راست مغازه Brok قرار دارد.

Shop 1/1:

به صورت خودکار در داستان باز می‌شود.

Nornir Chest 1/5  (ارتقای سلامتی):

از فروشگاه Brok، به سمت انتهای منطقه سمت چپ بروید و پایین بپرید، سپس از زنجیرها پایین بروید. این باعث می‌شود شما به منطقه داستانی قبلی و همان راهی که رفته بودید برگردید. یک صندوق Nornir (3 مهر جادویی) در دیدرس شما در وسط منطقه کنار پل وجود دارد. شما باید ۳ مهر درخشان را از بین ببرید. یکی درست بالای صندوق است. یکی در کنار پل در صخره‌ها است. سومین مهر را می‌توانید از درون سوراخی که رو به روی مسیری که برای آمدن به اینجا طی کردید (جایی که کنار فروشگاه Brok از زنجیر‌ها پایین آمدید)، مشاهده کنید.

Jötnar Shrine 1/1:

از کنار صندوق Nornir، از صخره کناری بالا رفته و به قسمت عقب منطقه، جایی که چند جادوگر ظاهر می‌شوند بروید. درست مانند هر معبد دیگر، این مکان به عنوان یک Collectible در منطقه مشخص نمی‌شود ولی برای تروفی “The Truth” مورد نیاز است. همانند هر معبد دیگر، Jötnar Shrine شبیه به یک در چوبی به نظر می‌رسد که می‌توان آن را باز کرد و آترئوس آن را می‌خواند.

Artefact 3/9:

به فروشگاه Brok برگردید. اکنون مسیر داستانی را دنبال کنید. زنجیر را بکشید تا دروازه کنار مغازه او باز شود و از غار عبور کنید. بعد از عبور از تله مرگ (میخ‌های سقف)، Artefact را همراه یک جسد پیدا می‌کنید.

Nornir Chest 2/5 (ارتقای خشم):

تبر خود را بردارید و منتظر بمانید تا تله میخی سقف پایین بیاید. اکنون از جایی که Artefact را برداشتید، می‌توانید به بالای تله بپرید. حالا می‌توانید صندوق Nornir را مشاهده کنید. در تونل کوچکی که بالای تله قرار دارد یک مهر وجود دارد. مهر دوم و سوم در اتاق تله میخی قرار دارند. شما باید تبر خود را درون تخته‌های زردی که باعث می‌شوند تله میخی بالا برود بیندازید، از آن مانند یک آسانسور استفاده کنید. سپس می‌توانید دو مهر صندوق را ببینید.

Artefact 4/9:

از اتاق تله خارج شوید، مسیر داستان را دنبال کنید. Artefact  کنار یک جسد بیرون از اتاق تله قرار دارد، همان جایی که منظره کوهستانی زیبایی دارد.

Artefact 5/9:

درست بعد از آخرین Artefact، پس از حل “معمای دیسک‌های چرخان”. در داخل غار جایی که می‌توانید صدای کلاغ‌ها را بشنوید، قرار دارد.

Raven 2/6:

در قسمت بعدی غاری که Artefact  قبلی قرار داشت، مقابل یک جسد، می‌توانید نوری را که از درون قسمت فروریخته غار می‌درخشد مشاهده کنید. کلاغ در قسمت بالای غار فروریخته از جایی که نور می‌آید نشسته است و تقریبا در مانیتور‌های با نور بالا غیر قابل مشاهده است.

Raven 3/6:

در منطقه ای که با باس فایت ترول سوزان جنگیدید، در بالای یکی از استخوان‌های منحنی بزرگ منطقه قرار دارد.

Nornir Chest 3/5 (ارتقای سلامتی):

در همان منطقه، صندوق در دیدرس شماست. شما باید ۳ مهر و موم را خیلی سریع بزنید. وقتی شما به آنها ضربه می‌زنید صدای “دانگ” می‌دهند. ابتدا مهر اول را در انتهای دیگر منطقه بزنید (روبروی صندوق). سپس دو مهر نزدیک صندوق که در دیدرس شما هستند را بزنید.

Lore Marker 2/6:

در همان منطقه، در سمت چپ صندوق Nornir تبر خود را به سمت یک مانع در بالای تپه کوچکی که قابل بالا رفتن نیست، پرتاب کنید. می‌توانید یک لنگر زنجیری را روی آن ببینید. بعد از نابود کردن مانع دکمه دایره را بزنید تا آترئوس را به بالا بفرستید و او زنجیر را پایین می‌آورد. Lore marker  را پس از بالا رفتن از زنجیر پیدا خواهید کرد.

Raven 4/6:

به سمت منطقه بعدی با کلبه‌های سوخته بروید. Raven بالای اولین کلبه سوخته است.

Artefact 6/9:

در همان منطقه کلبه‌های سوخته، بسیار نزدیک به کلاغ است. پشت یک کلبه سوخته یک جسد به همراه یک Artefact  وجود دارد.

Mystic Gateway 2/3:

این مورد باید به صورت خودکار بعد از داستان باز شود. اگر به هر دلیلی باز نشد، می‌توانید با قایق به غار جادوگر برگردید (ورودی در جنوب دریاچه Nine است).

Legendary Chest 2/5:

بعد از Mystic Gate، با آسانسور بالا بروید. یک صندوق افسانه‌ای طلایی نزدیک آسانسور در دیدرس شما قرار دارد.

Language Cipher Chest 1/1:

در پشت آسانسور قرار دارد. آترئوس باید قابلیت پرتاب تیرهای برقی را بدست آورده باشد تا بتواند شیره درخت قرمز را منفجر کند.

Nornir Chest 4/5 (ارتقای خشم):

مسیری را که به غار جادوگر منتهی می‌شود، طی کنید. صندوق Nornir در وسط مسیر قرار دارد. برای رسیدن به آن، آترئوس باید تیر‌های الفی را به سمت سنگهای آبی زیر پلتفرم‌ها شلیک کند. مکان سه مهر درخشان: یکی پشت آسانسور، یکی روبروی صندوق روی صخره‌ها، یکی در اتاق بعدی که توسط شیره درخت قرمز مسدود شده است (توپ قرمز تیغ تیغی را پرتاب کنید و با تیرهای برقی به سمت آن شلیک کنید تا شیره درخت منفجر شود) .

Legendary Chest 3/5:

مسیری که در آن شیره درخت قرمز را منفجر کردید ادامه دهید. سپس دروازه را بالا بکشید تا به انتهای غار برسید. مانع چوبی کناری را نابود کنید تا آترئوس بتواند بالا برود. سپس بلوک بزرگ را به سمت او هل دهید تا بتواند روی آن بپرد و آن را به سمت دیگر هل دهد. تخته‌های چوبی را نابود کنید تا او بتواند به آن طرف بپرد. سپس تبر خود را به سمت ۳ علامت مسدود شده زبان در سقف بیندازید تا آترئوس بتواند جواب معما را پیدا کند. سپس او پلتفرم را برای شما پایین می‌آورد تا بتوانید به آن طرف بپرید و صندوق افسانه‌ای را در آنجا باز کنید.

Legendary Chest 4/5:

به ورودی غار جادوگر (بالای آسانسور) برگردید. دوباره مسیری را که به درون غار منتهی می‌شود دنبال کنید، مسیری که از آن به سمت صندوق Nornir رفتید. یک بلوک بزرگ مربع شکل در کنار غار وجود دارد. آن را هل دهید تا از پرتگاه پایین بیفتد. حالا دوباره به آسانسور برگردید و توپ انرژی سبز را از پشت آسانسور بگیرید (باید آن را با‌ blades of chaos بگیرید). ابتدا توپ را روی پلی که به سمت خانه جادوگر منتهی می‌شود بگذارید، سپس به سمت بلوک مربع شکل بزرگی که قبلا هل دادید بروید. روی لبه بلوک بایستید و توپ انرژی را روی پلتفرم وسط قرار دهید. اکنون به اطراف منطقه حرکت کنید و توپ انرژی را از پشت بگیرید، بالا بروید تا آن را در سومین نگهدارنده انرژی قرار دهید. سپس، بلوک بزرگ را به وسط هل دهید تا بتوانید به طرف دیگر بروید و توپ انرژی سبز را در نقطه آخر قرار دهید، سپس صندوق افسانه‌ای نمایان می‌شود. یکی از بهترین مکان‌های مخفی بازی!

Hidden Chamber 1/1:

اگر این راهنما را دنبال کرده باشید، قبلاً به آن رسیده اید، همان جایی است که سومین مهر صندوق Nornir قرار دارد، در اتاق پشت شیره درخت قرمز در انتهای غار جادوگر.

Mystic Gateway 3/3:

داخل اتاق مخفی (اتاقی که در بالا اشاره شد) قرار دارد.

Valkyrie 1/1:

داخل اتاق مخفی (اتاقی که در بالا اشاره شد) قرار دارد.

Raven 5/6

داخل اتاق مخفی در اتاق والکری قرار دارد. در بالای اتاقی که در آن با والکری جنگیدید نشسته است.

Artefact 7/9:

به ابتدای غار جادوگر برگردید. این Artefact روی پلتفرم مرکزی داخل غار جادوگر قرار دارد، اما فقط در صورتی قادر به گرفتن آن هستید که بلوک بزرگ مربع شکل را به پایین پرتگاه هل داده باشید.

آیتم‌های بعدی همه در بیرون از غار جادوگر هستند، شما می‌توانید از چاه پشت آسانسور غار جادوگر بالا بروید تا به بیرون برسید (جایی که خانه لاک پشت با درختان قرمز است).

Lore Marker 3/6:

به ابتدای غار جادوگر (بالای آسانسور) برگردید. از چاه پشت آسانسور بالا بروید. هنگام بالا رفتن یک Lore marker را می‌بینید، در واقع آنقدر واضح است که غیر ممکن است آن را نبینید!

Lore Marker 4/6:

پس از بیرون رفتن از غار جادوگر، یک Lore marker در سمت چپ وجود دارد که برای فعال شدن به یک سنگ انرژی آبی احتیاج دارد. خوشبختانه، آن سنگ درست در پشت چاه است. آن را بردارید، آن را در نقطه خالی کنار Lore marker قرار دهید و اجازه دهید آترئوس با تیرهای آبی به آن شلیک کند.

Artefact 8/9:

کنار Lore marker، در مسیری که به سمت خانه لاکپشت می‌رود قرار دارد.

Lore Marker 5/6:

در سمت چپ منطقه، در فاصله ۱۵ متری Artefact قرار دارد.

Lore Marker 6/6:

در سمت راست منطقه، در فاصله ۱۰ متری Lore marker قبلی قرار دارد.

Artefact 9/9:

از زنجیر طلایی که از صخره آویزان است بالا بروید (کنار Lore marker قبلی قرار دارد). در بالا می‌توانید Artefact را نزدیک جسدی در چمن‌های قرمز، کنار صندوق Nornir پیدا کنید.

Raven 6/6

کنار Artefact  و روی تابلوی راهنمای شکسته شده نشسته است.

Legendary Chest 5/5:

از کنار Raven، به سمت انتهای تپه بروید. سپس مربع را فشار دهید تا به نشانه‌های روی سنگ‌ها نگاه کنید. این راه حل معمای Sand Bowl را نشان می‌دهد. اکنون به پایین تپه بروید و کاسه شن را بررسی کنید تا آترئوس بتواند پاسخ معما را وارد کند، سپس صندوق نمایان می‌شود.

Nornir Chest 5/5 (ارتقای سلامتی):

در مکانی که صندوق را باز کردید، در سمت راست یک توپ انرژی سبز قرار دارد. آن را بردارید و روی نگهدارنده انرژی که رو به صخره است قرار دهید. به بالا بروید و آن را از بالای صخره بردارید. حالا آن را در تابلوی راهنما قرار دهید. تبر خود را به سمت تابلوی راهنما بیاندازید تا در علامت بالا یک B رو به راست، و در علامت پایین یک B رو به بالا ببینید. در محلی که توپ سبز انرژی را در آن قرار داده اید، می‌توانید علامت سومی را ببینید که هر چند ثانیه در حال چرخش است. هنگامی که B به سمت بالا را نشان می‌دهد، انرژی سبز را بردارید. سپس توپ انرژی را در صندوق Nornir قرار دهید. علائم مورد نیاز شما عبارتند از B رو به راست، B رو به بالا و B رو به بالا. سپس صندوق باز می‌شود، و به شما ارتقای سلامتی می‌دهد.

این ۱۰۰ درصد Collectible هایی است که می‌توانید در The River Pass پیدا کنید. در قسمت بعدی از راهنمای بازی God of War به منطقه‌ی Foothills خواهیم رسید.

فهرست راهنمای بازی God of War

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شکلک‌ها

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeleton