راهنمای God of War | محل تمامی Collectible ها [The Mountain]

با راهنمای God of War و محل Collectible های آن در خدمت شما هستیم، پس با بازی رایانه همراه باشید.

در راهنمای بازی God of War به ترتیب زمان رسیدن به این آیتم‌ها، شما را به سمت آن‌ها راهنمایی می‌کنیم. هر آنچه برای تروفی ها و ​​کامل کردن ۱۰۰ درصد بازی نیاز است در راهنمای بازی God of War گنجانده شده. در نظر داشته باشید که همه چیز را می‌توان پس از اتمام داستان نیز جمع آوری کرد.

منطقه The Mountain شامل ۳۶ Collectible به شرح زیر است:

Valkyries: 1

Artefacts: 6

Mystic Gateways: 2

Shops: 3

Lore Markers: 7

Odin’s Ravens: 4

Realm Tear Encounters: 1

Legendary Chests: 3

Nornir Chests: 2

Purple Language Cipher Chest: 2

Hidden Chamber: 1

Jötnar Shrine: 1

هنگامی که برای اولین بار در بازی به این منطقه می‌رسید، هنوز مهارت‌هایی که برای جمع آوری تمام این Collectible‌‌ ها نیاز هستند را ندارید. همچنین ممکن است ترتیب رسیدن به این Collectible‌‌ ها با داستان بازی متفاوت باشد. راهنمای God of War برای استفاده بعد از اتمام داستان نوشته شده است.

چگونه به منطقه The Mountain برگردیم؟ (پس از اتمام داستان)

از منطقه Foothills، همان مسیری را که در داستان رفتید طی کنید و از دیوار بالا بروید. همچنین می توانید از تله کابین (بیشتر شبیه یک تخته چوبی متصل به طناب است!) برای رفتن از Foothills به طور مستقیم به ورودی کوهستان استفاده کنید. اگر تله کابین در دسترس نیست شما باید از دیوارها بالا بروید تا به کوهستان برسید.

نقطه شروع این راهنما ابتدای منطقه کوهستان است، جایی که ما برای اولین بار از این منطقه در داستان بازدید کردیم، بعد از پاکسازی مه سیاه با استفاده از light of Alfheim است. پس از عبور از دروازه ورودی، به یک منطقه پازل با ۲ کریستال آبی و یک مجسمه گوزن در اتاق می رسید. این نقطه شروع ماست.

Raven 1/4:

از رو به روی مجسمه گوزن به سمت راست بروید. از تونل‌ها عبور کنید تا به منطقه ای با یک پل چوبی برسید که در آنجا اسکلت‌هایی به طناب آویزان هستند. یک قطعه از کف پل جدا شده است. کلاغ زیر آنجاست.

Artefact 1/6:

در همان جای قبلی، یک دیوار چوبی قابل تخریب وجود دارد و پشت آن یک جسد به همراه یک Artefact است.

Lore Marker 1/7:

در همان منطقه، تبر خود را به سمت مانع چوبی بیندازید تا یک کریستال آبی در پشت آن نمایان شود. حالا آترئوس باید با تیرهای آبی به آن شلیک کند تا یک پل نوری ایجاد شود. سپس دومین کریستال که روی زمین است را بردارید و از پل بگذرید و به سمت انتهای منطقه بروید و آن را در کنار Lore marker  قرار دهید. حالا دوباره به کریستال آبی شلیک کنید تا این Collectible را کسب کنید.

Nornir Chest 1/2  (ارتقای خشم):

این صندوق در همان منطقه قبلی قرار دارد. آترئوس باید یک تیر آبی به مشعل کنار صندوق شلیک کند تا مشعل روشن شود. سپس می توانید علائم نوشته شده روی دیوار که برای باز کردن صندوق مورد نیاز هستند را ببینید. ۳ تابلوی راهنما در منطقه وجود دارد که باید آنها را بچرخانید تا علائم را نشان دهند (دو تابلو از روی پل چوبی دیده می شوند، یکی از روی پل نوری).

Lore Marker 2/7:

مسیر اصلی داستان را ادامه دهید، به زیر غار بروید تا به مجسمه گوزن بزرگ برسید. این Collectible در پشت مجسمه گوزن قرار دارد.

Lore Marker 3/7:

در اتاقی که مجسمه گوزن آنجا بود از طرف دیگر اتاق خارج شوید. اگر قبلاً شیره درخت قرمز را از بین نبردید، به آترئوس بگویید تا تیرهای برقی را به سمت آن شلیک کند تا منفجر شود. سپس می توانید به ابتدای کوه بازگردید تا یک کریستال آبی را بردارید. کریستال آبی را در محل شیره درخت قرمز قرار دهید تا این Collectible را بگیرید.

Lore Marker 4/7:

مسیر داستان را ادامه دهید، از دیوار بالا بروید. با بالا رفتن از دیوار، این Collectible در دیدرس شما قرار خواهد داشت و غیرممکن است که آن را نبینید!

Legendary Chest 1/3 :

پس از استفاده از اهرم برای باز کردن دروازه چوبی بزرگی که به منطقه بعدی می‌رسد، گرگ‌ها را بکشید و سپس از زنجیر طلایی سمت چپ بالا بروید تا به Legendary Chest  برسید. این مورد فقط پس از اتمام داستان بازی در دسترس است.

Lore Marker 5/7:

این Collectible در وسط منطقه پشت یک در بزرگ چوبی قرار دارد.

Shop 1/3:

از مکان قبلی، به تونلی بروید که در آن می توانید نور یک مشعل را ببینید. در سمت چپ در ابتدای تونل، فروشگاه Brok قرار دارد.

Raven 2/4:

این کلاغ سمت راست فروشگاه Brok در حال پرواز است.

Artefact 2/6:

مسیر اصلی داستان را ادامه دهید، از تله میخی عبور کنید. سپس تبر خود را مستقیماً به درب جلوی خود پرتاب کنید (یک نشانگر زرد دارد که می توانید تبر را به سمت آن پرتاب کنید). اگر قبل از اتمام داستان به اینجا برسید ابتدا باید گاری بزرگ را هل بدهید تا این در نمایان شود.

Raven 3/4:

از زنجیر بالا بروید (اگر این اولین بازدید شما از این منطقه است باید از گاری بالا بروید) و بالای منطقه را دور بزنید. این کلاغ در مسیر داستان به طور واضحی در معرض دید شما قرار می گیرد.

Artefact 3/6:

در همان منطقه به سطح زمین برگردید. آنجا یک شیره درخت قرمز وجود دارد که می توانید با شلیک تیرهای برقی به سمت آن، آن را منفجر کنید. پشت آن یک Artefact در نزدیکی یک جسد قرار دارد.

Hidden Chamber 1/1:

در انتهای منطقه اصلی، در کنار جایی که Lore Maker 5/7 را پیدا کرده اید قرار دارد. در اولین بازدید داستانی خود از این منطقه نمی توانید به آنجا بروید، باید پس از یادگیری نحوه باز کردن اتاق‌های مخفی به آنجا برگردید.

Mystic Gateway 1/2:

داخل اتاق مخفی قرار دارد.

Raven 4/4:

داخل اتاق مخفی،  سمت چپ اتاق باس والکری نشسته است.

Valkyrie 1/1:

داخل اتاق مخفی قرار دارد.

اکنون در حال حرکت به نقطه Fast Travel در منطقه Summit در کوهستان هستیم، منطقه جدیدی که بعداً در داستان باز خواهد شد. در طول داستان ممکن است این دروازه Fast Travel در دسترس نباشد. پس از تکمیل داستان به طور خودکار قفل آن باز می شود.

Mystic Gateway 2/2:

به صورت خودکار در داستان باز می شود. می توانید از Mystic Gateway در اتاق مخفی عبور کنید تا پس از اتمام داستان به آنجا سفر کنید.

Language Cipher Chest 1/2:

از سمت Mystic Gateway به بالا بروید.

Artefact 4/6:

از کوه پایین بروید و آن را در میان جسدی در برف خواهید یافت.

Mythic Clarity Armor Set 1/3:

در صندوق قرمز نزدیک آخرین Artefact قرار دارد. باید از Blades of chaos برای از بین بردن گیاهان روی صندوق استفاده کنید.

Lore Marker 6/7 :

از گردنه کوه عبور کنید، به طرف دیگر حرکت کنید و از کوه پایین بروید. این Collectible پشت یک شیره درخت قرمز است. روی پل یک توپ قرمز تیغ تیغی وجود دارد که می توانید آن را بردارید، آن را به سمت شیره پرتاب کنید و از آترئوس بخواهید تا تیرهای برقی را به سمت آن شلیک کند تا شیره منفجر شود. اکنون می توانید این Collectible را جمع آوری کنید.

Jötnar Shrine 1/1:

در همان منطقه قبلی، به آن طرف پل برگردید و توپ قرمز دیگر را بردارید. یک شیره درخت قرمز در تاریکی وجود دارد. شما می توانید توپ قرمز را به سمت آن پرتاب کنید و از آترئوس بخواهید که با تیرهای برقی  به آن شلیک کند. Jötnar Shrine در پشت شیره درخت پنهان شده است.

Nornir Chest  (ارتقای سلامتی):

در همان منطقه قبلی، این Collectible به طور واضح در مسیر داستان و در معرض دید شما قرار دارد، جایی که توپ قرمز تیغ تیغی را برداشتید. برای باز کردن آن باید با تبر به ۳ مهر شلیک کنید. یکی در اتاقی که Jötnar  Shrine  قرار داشت. یکی از روی پل دیده می شود (وقتی از سمت راست به سمت صندوق آمدید. یکی بالای پل است (برای رفتن به آنجا، از چرخ برای بلند کردن پل استفاده کنید، تبر خود را به سمت چرخ پرتاب کنید تا فریز شود و به آن طرف پل برگردید)

Artefact 5/6:

به سمت منطقه بعدی حرکت کنید. از راهروی تاریک عبور کرده و از دیوار پایین بروید. یک جسد با یک Artefact در زیر کریستال انفجاری قرمز وجود دارد که باید در طول داستان آن را منفجر می‌کردید.

Legendary Chest 2/3:

در همان جای قبلی، از دیوار بعدی پایین بروید. آنجا یک Legendary Chest وجود دارد.

Shop 2/3:

پس از شکست دادن باس فایت اژدها به صورت خودکار باز می‌شود.

Language Cipher Chest 2/2 :

به سمت گذرگاه Summit برگردید. در گردنه کوه می توانید از کناره آن به پایین بروید تا به یک منطقه پنهان برسید. دیدن آن سخت است ولی اگر از درختی که Mimir در آن گیر افتاده بود به سمت Lore Marker 6/7  بروید، می توانید دکمه دایره را در جایی که بازی نشان می‌دهد بزنید تا پایین بروید. در آنجا یک Language Cipher Chest  پیدا می کنید.

Realm Tear Encounter 1/1 :

درست کنار Collectible  قبلی است.

Shop 3/3 :

کنار Collectible  قبلی قرار دارد. باید داخل دری بروید که در گذرگاه مخفی کوهستان قرار دارد.

Mythic Clarity Armor Set 2/3:

در صندوق قرمز کنار Shop قبلی قرار دارد.

Artefact 6/6:

از Shop، از کناره دیوار و روی تخته‌های چوبی حرکت کنید و به طرف دیگر منطقه بروید. یک جسد مرده با یک Artefact در آنجا وجود دارد، آخرینArtefact  این منطقه.

Mythic Clarity Armor Set 3/3:

درست بعد از آخرین Artefact، مسیر را ادامه دهید تا شیره درخت قرمز و گلوله قرمز تیغ تیغی را پیدا کنید. توپ تیغ تیغی را به سمت شیره درخت پرتاب کنید و از آترئوس بخواهید که با تیرهای برقی به آن شلیک کند. سپس یک جعبه مربع شکل بزرگ نمایان می شود و می توانید به کمک آن به صندوق قرمز برسید.

Lore Marker 7/7:

به سمت انتهای منطقه حرکت کنید، اما از آسانسور بزرگ استفاده نکنید. در عوض، به دنبال چند تخته چوبی باشید که روی آنها علامت‌های آبی وجود دارد و به آترئوس کمک کنید که به بالای آنها برود. سپس او یک زنجیر را پایین می آورد. از آن بالا بروید تا Lore Marker را در انتهای گذرگاه مخفی کوه پیدا کنید.

Legendary Chest 3/3:

پس از خواندن Lore marker قبلی، یک Ogre به شما حمله خواهد کرد. او را شکست دهید. پشت آن دروازه ای قرار دارد که Legendary Chest پشت آن قرار دارد. برای باز کردن آن باید از زنجیر پایین رفته و از Blades of Chaos استفاده کنید تا یکی از نگهدارنده‌های توپ انرژی سبز نمایان شود. باید آن را با فشار دادن دایره بردارید و آن را تا جلوی زنجیر ببرید. سپس موانع چوبی نزدیک آن را نابود کنید تا انرژی سبز دیگری نمایان شود. آن را با Blades of Chaos  بگیرید و در نگهدارنده انرژی که به کنار زنجیر بردید قرار دهید. از زنجیر بالا بروید، انرژی را به سمت خود بکشید و به سرعت به سمت دری بروید که Ogre از آنجا ظاهر شد و انرژی را در آن قرار دهید (تایمر ۱۰ ثانیه ای دارد). سپس در باز می شود و می توانید آخرین Legendary Chest را بگیرید.

این ۱۰۰ درصد Collectible هایی است که می‌توانید در The Mountain پیدا کنید. در قسمت بعدی از راهنمای God of War به منطقه‌ی Volunder Mines خواهیم رسید.

فهرست راهنمای God of War

۱ دیدگاه

  1. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day.

    It will always be helpful to read content from other writers and practice a little something
    from other web sites.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شکلک‌ها

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeleton